راه های کسب درآمد

10 بهانه پسرها

10 بهانه پسرها

ده تا از بهترین بهانه های دوست پسرها برای خلاص شدن از دست دوست دخترها و معنی واقعی اونها!

 

1- تو برای من مثل خواهر می مونی! (یعنی:خیلی زشتی!)

2- فاصله سنیمون کمی زیاده. (یعنی:خیلی زشتی!)

 3- من به تو علاقه به «اونصورت» ندارم. (یعنی:خیلی زشتی!)

 4- من الان توی موقعیت بدی از زندگیم هستم. (یعنی:خیلی زشتی!)

 5- دوست دختر دارم. (یعنی:خیلی زشتی!)

 6- من با خانمهای همکارم بیرون نمیرم. (یعنی:خیلی زشتی!)

 7- تقصیر تو نیست، تقصیر منه! (یعنی:خیلی زشتی!)

 8- من الان توجهم به کارمه! (یعنی:خیلی زشتی!)

 9- من تصمیم گرفتم مجرد بمونم. (یعنی:خیلی زشتی!)

 10- بهتره فقط با هم دوست معمولی باشیم (یعنی: بطور وحشتناکی زشتی!!!!)

منبع : p30box.com

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
افزایش آمار بازدید