راه های کسب درآمد

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

اگر از موهای صاف و یکدست و بی حالت خود خسته شدید و می خواهید طوری آنها را درست کنید که پر پشت وحجیم تربه نظر برسند بهتراست به چندین راهکار پیشنهادی که برای چنین موهایی در نظر گرفته ایم توجه کنید، شاید از بین آنها یکی را برای این منظور انتخاب نمایید:

1- موها را فر یا ویو کنید که این خود در پر پشت نشان دادن آنها بسیار موثر است فقط به این نکته توجه داشته باشید که پس از فر و ویو کردن، هم آنهارا تقویت کنید و هم به توصیه های پس از فر کردن که توسط آرایشگرتان به شما داده می شود عمل کنید.


روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

حتی موهای خیلی کوتاه :

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

2- موها را به یک سمت و یکطرفه درست کنید.

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

3-اگر هم دوست ندارید همه ی موها را به یک سمت بریزید می توانید تنها جلوی موها را ازقسمت وسط سر به سمت پیشانی کج درست کنید.

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

4- به جای فر یا ویو کامل موها می توانید فقط موها راازپایین، چند سانت مانده به ریشه ویو یا فر کاملا درشت کنید که بسیار شیک تر وزیبا ترهم خواهد بود.

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

5- موها را رنگ، هایلات یا مش کنید که گاهی و البته در بیشتر مواقع یک عمل شیمیایی باعث ضخیم و محکم تر شدن موهای ضعیف و نازک خواهد شد و در نتیجه موهای شما را پرپشت تر نشان خواهد داد.

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

7- از عینک آفتابی به جای تل برای عقب وبالا زدن جلوی موها استفاده کنید که این کار نیز موهای شما را پرپشت تر وحجیم تر نشان می دهد .

روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس
روشهایی برای پر نشان دادن موهای صاف و کم پشت + عکس

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
افزایش آمار بازدید