راه های کسب درآمد

مدل های زیبای ابرو

ا دیدن این تصاویر علاوه بر آشنا شدن با انواع مدلهای زیبای ابرو شما می توانید مدل ابرویتان را نیز بر اساس ترکیب صورت وبرحسب نوع و طرح اصلی ابرو انتخاب کنید:1-برای صورتهای گرد ابروهای زاویه دار، هشت و نه زیاد بلند مناسب است :

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

با تاج صاف:

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

با تاج مدی شکل :

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

2-برای صورتهای مستطیلی شکل بهتر است فرم ابروها بلند و صاف و یا گاهی با کمی انحنا باشد:

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

3-در صورتهای ذوزنقه ای شکل (گلابی) ابروها باید بلند آرایش شوند که اگر این صورت کوتاه باشد ابروها بلند و زاویه دار و اگر دراز باشد بلند و ساده آرایش شود :

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

4- در بینی های پهن و کوتاه ابروها را باید به گونه ای آرایش کرد که کمی صاف در تاج ابرو و در ادامه با کمی انحنا میک آپ شود.

برای دختران:

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

برای خانمها:

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

 

مدلهای زیبا ی ابرو مناسب دختران و خانمها (تصویری)

 

« نگاه عمیق به داده های زیبای خداوندی حس شکرگزاری مرا بیشتر می کند »

منبع : سیمرغ
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
افزایش آمار بازدید